Megújuló energiaforrások a környezet és a gazdaság szempontjából

A megújuló energiaforrások hatása a környezetre és a gazdaságra!

Napjainkban egyre jobban előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások, különösen a környezetvédelem kapcsán. Persze ez nem véletlen: egyre többet tudunk a klímaváltozásról, és arról, hogy az emberiség energiafelhasználása hogyan árt a környezetünknek. Mára világos, hogy ha nem térünk át megújuló energiaforrásokra, mi magunk fogjuk a Földet elpusztítani. Éppen ezért szerencsére egyre többen tartják ezt szem előtt, és egyre jobban keresik az emberek ezeket a lehetőségeket.

A környezetet az emberiség két okból terheli meg rendkívüli módon. Az egyik, hogy rohamosan fejlődik a civilizáció, ezzel együtt pedig a technológia is, és az így kialakuló modern körülmények igencsak energiaigényesek. A másik, hogy mindemellett a Föld népessége is nagyon gyorsan növekszik, évről évre egyre több embert kell a bolygónak eltartania, amit nehezen bír, különösen a környezetkárosító, energiaigényes életmódunk mellett.

Tisztább, megkímélt környezet

A megújuló energiaforrások használatának elsődleges célja éppen az, hogy olyan módon sikerüljön energiát nyernünk, hogy közben a környezetet nem károsítjuk. Mára nagyon jó megoldások születtek ezen a területen, amik lehetővé teszik, hogy valóban természetes forrásokból nyerjünk energiát, kímélve ezáltal a környezetünket. Alapvetően a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a biomassza tartozik a megújuló energiaforrások közé.

Jelenleg az emberiség nagyrészt kimerülő fosszilis és nukleáris energiahordozókat használ, amivel két komoly probléma van. Az egyik, hogy kimerülnek, vagyis végesek a tartalékok, nem fognak az idők végezetéig rendelkezésre állni. A másik, hogy ezekből környezetkárosító folyamatok árán lehet energiát nyerni, aminek következtében még jobban kizsákmányoljuk a Földet, ennek pedig már érezhetőek is a hatásai: többek között ennek köszönhetjük a globális felmelegedést, üvegház hatást, a légszennyezettséget.

Miért fontos, hogy kíméljük a környezetet?

Amennyiben az emberek nagy része megújuló energiát használna a fűtéshez, az áram termeléséhez a fosszilis, illetve a nukleáris energiahordozókkal szemben, jelentősen kevesebb káros anyag kerülne a levegőbe, aminek köszönhetően enyhülnének a Földet ért negatív hatások. Egyszerűen megfogalmazva, a megújuló energiaforrásokra való áttéréssel lényegesen lelassíthatjuk a Föld állapotának romlását, ami mindannyiunknak közös érdeke, hiszen ezen a bolygón élünk – csak addig van életterünk, amíg a bolygó élhető marad.

Szerencsére erre a problémára már globális szinten is figyelnek, ezért számos támogatás érhető el annak érdekében, hogy minél többen át tudjanak váltani megújuló energiára. A különböző pályázati lehetőségekkel élve a kezdő költségek egy része finanszírozható, így a váltás kisebb anyagi terhet ró a felhasználókra, ennek köszönhetően egyre többen döntenek úgy, hogy a megújuló energiaforrásokat választják. Gyakori probléma ugyanis a kezdeti beruházás, sokan emiatt maradnak a hagyományos megoldások mellett.

Fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrásokra való átállás másik hatalmas előnye, hogy nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy egyszerűen elfogynak az erőforrások. Míg a kőolaj, a földgáz és a szén véges mennyiségű, addig a szél mindig fúj, napfény is rendelkezésre áll, vízből is van bőven, ahogy a geotermikus energia, valamint a biomassza is folyamatosan előállítható.

A megújuló energia tehát mindenképpen sokkal könnyebben fenntartható, mint a fosszilis, illetve a nukleáris energia. Mivel, ahogy a cikk elején is említettük, a népesség folyamatosan növekszik, nem elhanyagolható szempont, hogy ne fogyjon el a rendelkezésre álló energiaforrás. A hagyományos módszerekkel pedig ez előbb-utóbb bekövetkezne, ezért is fontos, hogy az új megoldások felé vegyük az irányt.

Pontosan nem tudjuk, hogy a Föld energiakészlete meddig tart ki a hagyományos energiaforrásokból, hiszen nem tudjuk, mennyit fogunk fogyasztani a jövőben, és azt sem, hogy mekkora a készlet. Az azonban biztos, hogy végleges, ezért nagyon fontos, hogy takarékoskodjunk vele.

Ezt meg is tesszük, ugyanis dinamikusan növekszik a megújuló energia felhasználása világszerte. Ezt mutatja például az a tény, hogy 2004 és 2014 között például majdnem a duplájára nőtt az Európai Unión belül a megújuló energia használata: 8,5 százalékról 16 százalékra növekedett.

Olcsóbb, mint a kimerülő energiaforrások

Mivel a kimerülő energiaforrásokból véges a készlet, adja magát a tény, hogy az áruk folyamatosan nő: minél kevesebb áll belőlük rendelkezésre, annál drágábbak lesznek. Ezzel folyamatosan növekvő költségeket jelentenek a felhasználóknak. Ezért nő rendszeresen a benzin, a fűtés, az áram és egyéb energiák ára, és ezért okoz egyre nagyobb terhet az embereknek, hogy megfizessék.

A környezeti tényezőkön kívül ennélfogva gazdasági okai is vannak annak, hogy egyre többen fordulnak a megújuló energia felé. Ennek ugyanis a fenntartása gyakorlatilag semmibe nem kerül, hiszen a fogyasztók olyasmit használnak, ami folyamatosan biztosított. A gázszámlákat, villanyszámlákat, és egyéb költségeket elnézve igen vonzó az a lehetőség, hogy olyan energiát használjunk, ami nem kerül pénzbe – minden ember rengeteget tudna így spórolni.

Pályázatokkal segítik az átállás finanszírozását

Ahogy már említettük, a fő oka annak, hogy mindennek ellenére mégsem használ mindenki megújuló energiaforrásokat, az az, hogy komoly beruházást igényel a rendszerek telepítése. Bár a befektetett összeg igen hamar visszajön, köszönhetően annak, hogy a fenntartás minimális költségekkel jár (karbantartási költségek azért vannak), egyszerre mégis megterhelő az átállás finanszírozása.

Éppen ezért van komoly létjogosultságuk azoknak a pályázatoknak, amik a megújuló energiaforrásokra való áttérést hivatottak segíteni. Ezek anyagi támogatást nyújtanak, így nem hárul a beruházás összes anyagi terhe a felhasználóra. Sok támogatás már magánszemélyeknek is elérhető, így próbálja az állam elősegíteni a hatékonyabb energiafelhasználást.

Napenergia mint megújuló energiaforrások gazdasági és környezeti hatásai.

Hozzászólás

Az email címet nem jelenítjük meg sehol.