A napelemekre vonatkozó jogszabályok - HMKE kis erőmű

Közzétette: | december 12, 2015 | Megújuló energia magazin, Napenergia | 2 hozzászólás

A napelem rendszerek telepítése nagy előnyt jelent mindenki számára, azonban az egész folyamat komoly odafigyelést és számvételt igényel. Épp ezért, a továbbiakban ismertetjük a napelemekre vonatkozó jogszabályokat a HMKE (háztartási méretű kis erőmű) keretén belül, ugyanis azokat a napelemeket, melyeknek teljesítménye nem haladja meg az 50 KvA-t, HMKE-nek nevezzük.

Először is tisztázzuk a rövidítéseket:

 

VET – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Vhr – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet

 

VET 3. § 15. Erőmű névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek

generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.

 

VET 3. § 24. Háztartási méretű kis erőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kis erőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

 

VET 3. § 44. Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsoló berendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál.

 

VET 3. § 49. Összekötő berendezés: több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után lévő méretlen szakasza.

 

VET 7. § (1) Saját üzleti kockázatára – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – bárki létesíthet új termelő kapacitást a jelen törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

VET 7. § (2) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel – a háztartási méretű kis erőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kis erőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítése a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges.

 

VET 13. § (2) A háztartási méretű kis erőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni.

 

VET 35. § (4) Az elosztó a csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötése során – a háztartási méretű kiserődű hálózathoz való csatlakozásának gyorsított biztosítása érdekében – a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott teljesítményhatárig a Vhr. felhasználókra vonatkozó előírásai szerint jár el.

 

VET 35. § (5) Háztartási méretű kis erőmű felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra létesíthető.

 

VET 41. § (3) Az elosztó hálózati engedélyes köteles a külön jogszabály és az elosztói szabályzat alapján a háztartási méretű kiserőművek méréséről gondoskodni.

 

Vhr. 4. § A háztartási méretű kis erőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.

 

Vhr. 5. § (1) A háztartási méretű kis erőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kVA mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni.

 

Vhr. 5. § (2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kis erőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a VET 3. § 24. pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, es az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet.

 

Vhr. 5. § (3) A felhasználó a háztartási kiserődű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserődű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló elosztót.

 

Vhr. 5. § (4) A felhasználó a háztartási méretű kis erőmű létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozó igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A hálózati csatlakozás műszaki jellemzőit ezen nyilatkozat figyelembevételével kell kialakítani.

 

Vhr. 5. § (5) Ha a háztartási méretű kis erőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kis erőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz.

 

Vhr. 5. § (6) Amennyiben az elszámolási időszak során vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamosenergia-teljesítményt a háztartási méretű kis erőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő által a részére – mint felhasználó részére – a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni.

 

Vhr. 5. § (7) A fogyasztásmérő berendezés költségeinek viselésére 3 x 16 A teljesítmény határig a felhasználókra, a felett az erőművekre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

 

Vhr. 5. § (8) A háztartási kis erőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tartalmazzák.

Környezetbarát napelem mező

Környezetbarát napelem mező

 

2 hozzászólás

 • Ferencz Sándor szerint:

  T Cég!
  Meglévő, Elmü órával mért napelemes rendszeremet a fogyasztás növekedése miatt különálló egységgel és inverterrel bőviteni szeretném. Természetesen ugyanazzal az órával mérve-illetőleg arra kötve. Azt hallottam, hogy magánszemély birtokában nem lehet két -a leirtak szerint létesitendő-rendszer valamiféle rendelet vagy jogszabály miatt. Kérdezném, tud-e valaki ilyesmiről. Vagy megtagadhatja-e ezt az ELMÜ szolgáltatóm? Kérném szives válaszukat. Üdv. F.S.

  • Webmester szerint:

   Tisztelt Sándor!

   Két inverterrel külön lehet egy villanyórán keresztül visszatáplálni a villamos hálózatba, minden szolgáltatói területen magánszemélyeknek is, de feltétlenül újra kell engedélyeztetni a két napelemes rendszert egyszerre.
   Több olyan napelem rendszert is telepítettünk és (kötelezően) engedélyeztettünk már (ELMŰ területen is), ahol a későbbiekben ki lett bővítve egy meglévő napelemes rendszer, egy plusz inverterrel (illetve a hozzá tartozó napelemekkel).
   Kérdés esetén, szívesen állunk rendelkezésére akár telefonon vagy email-en keresztül is.

   Üdvözlettel:
   Webmester

Hozzászólás

Az email címet nem jelenítjük meg sehol.