Ezek a legnépszerűbb megújuló energiaforrások

Legnépszerűbb megújuló energiaforrások mint a napelem, napkollektor, szélturbina

Rengeteget beszélünk a nap, a szél-, a víz- vagy a geotermikus energiáról, a tapasztalat mégis az, hogy nem vagyunk teljesen tisztában egyikkel sem, pontosabban arról, hogy hogyan hasznosíthatók és milyen célokat szolgálnak. Az előbb említett energiaforrások mind egy szálig a megújuló energiaforrások kategóriájába tartoznak, és mind természeti jelenségek, amelyből energia nyerhető ki. Az ilyen jelenségek akár ismétlődően, akár rendszeresen az ember rendelkezésére állnak, ennek köszönhetően pedig folyamatosan felhasználhatók. Az ilyen energiaforrásoknak nagy előnye, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, vagyis alkalmazásuk nem rombolja a környezetet és az emberiség fejlődési lehetőségeit sem fogják vissza.

A szén, a kőolaj és a földgáz sajnos nem erősíti a megújuló energiaforrások családját, mivel nem termelődik újra, így a Földön található készletek végesek. Emellett pedig káros melléktermékeket, szennyeződéseket okoznak akkor, amikor energiává alakítják át. Ezeknek a nem megújuló energiaforrások káros hatásának tudható be az üvegházhatás is, valamint a nagy légszennyezés, vízszennyeződés.

Napelem mint megújuló energiaforrás

Napelem mint megújuló energiaforrás

A különféle modern technológiák már lehetővé teszik azt, hogy az ember saját magának gyártson áramot vagy hőt például napelemmel, napkollektorral, szélturbinával, vízturbinával. Bár az emberiség által használt energia a kezdetektől fogva többnyire megújuló forrásokon alapult, mint a tűzifa, faszén vagy a szél- és vízimalmok, a megújuló energiák használata az ipari forradalmat követően jelentősen visszaszorult. Viszont a modern megoldásoknak és a globális energiaválságnak köszönhetően a megújuló energiaforrások használata reneszánszát éli. Ez teszi lehetővé azt, hogy környezetünk rombolását visszaszorítsuk, ugyanakkor továbbra is fejlődjünk.

Érdemes külön szót ejteni röviden a megújuló energiaforrásokról, jobban mondva azokról, amelyek a legnépszerűbbek. A legkedveltebb a napenergia, amit már az ókorban is felhasználtak, üvegházakat készítettek, valamint déli tájolású házakat építettek. A Földet érő napsugárzásból kinyerhető energia napjainkban már lehetővé teszi azt is, hogy árammá alakítsuk át és otthonunkat önellátóvá tegyük, valamint a napkollektorok segítségével hőt termelhetünk fűtés céljából. Decentralizált energiatermelésre sok háztartásban használják az egész világon. A szélenergia a legnagyobb kapacitásbővülést elérő megújuló energiaforrás-kinyerés lett az utóbbi időben, felhasználása gyorsan fejlődik. Rendkívül népszerű Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, mintegy 20%-al növekszik évente az alkalmazása. Megújuló energiaként meg kell említenünk a vízenergiát is. Nem termel sem szén-dioxidot, sem más üvegházhatást kiváltó gázt, vagyis abszolút környezetbarát. A világ vízerőműveinek összteljesítménye a Föld elektromos összteljesítményének 19%-át teszi ki, és ez a szám is évről-évre csak nő. Napjainkban már hatékonyan hasznosítják a Föld belső hőjét is, amit geotermikus energiának neveznek. A geotermikus energia valójában korlátlan és folytonos energianyereséget jelent, több tonna kőolajból nyert energiával egyenértékű. A termálvíz formájában megjelenő geotermikus energiát kiapadhatatlannak tartják. A levegőt nem szennyezi, viszont magas sótartalma miatt a vizet „szennyezni” képes. A geotermikus energia a legolcsóbb energiák közé tartozik, az ezzel megoldott fűtés költsége például 5 év alatt meg is térül. Magyarország szerencsés helyzetben van, ugyanis rengeteg termálfürdővel képes hasznosítani ezt az energiát. Kevesebb szó esik róla, de szintén a megújuló energiaforrások családjába tartozik a biomassza is. Biomassza minden, energetikailag hasznosítható növény, termés, melléktermék, növényi és állati hulladék, fosszilis tüzelőanyag nyerhető a segítségével. A keletkező biomasszában kb. 45-50 % szén található, ami miatt az energiaválságot követően a biomassza energetikai célú hasznosítása nagy lendületet vett. Az elégetett növényi anyag nagyjából egy vagy másfél éven belül újratermelődik, a fenntartható fejlődés és energiagazdálkodás lehetőségét biztosítva ezzel. Biomasszából ma már üzemanyag is készíthető, pl. bioetanol, biodízel. A biomasszából nyerhető üzemanyagok új generációs képviselője lehet az algákból nyerhető üzemanyag, mivel a többi, erre a célra felhasznált növényi hulladékhoz képest a hozama jóval magasabb. A biomasszák nagy előnye, hogy fosszilis energiahordozókat pótolnak, ezzel pedig megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás.
Megújuló energiaforrások a napelem és a szélturbina

Hozzászólás

Az email címet nem jelenítjük meg sehol.