Alternatív energia / energia alternatívák

Alternatív energiaforrások.

A modern ember világában a meghatározó energiaforrást a szénalapú energiahordozók jelentették. Ez egy jól működő rendszernek bizonyult igen sokáig. Ám idővel problémák kerültek a látómezőbe, a szénalapú energiahordozók véges tartalékokat jelentenek, erősen szennyezik a környezetünket és világossá vált, hogy az egyre növekvő energiaigényt sem képesek kielégíteni. Az alternatív energiaforrások nagy részét már nagyon régen felfedezte az emberiség. Sajnos a megújuló energiaforrások hasznosítása hosszú időre a háttérbe szorult, lett szorítva. Felvirágzásuknak az útja rengeteg kételkedéssel, tévhittel és ellenkező gazdasági érdekek ellen kampányával volt és sajnos van napjainkig kikövezve. Szerencsére a közelmúlt környezettudatosabb felfogása és a rengeteg technológiai fejlődés összességében meggyőző eredményeket tud felmutatni az alternatív energiák fontossága és felhasználása mellett. Az élet minden területére sikerült kisebb-nagyobb sikerekkel betörnie az alternatív energiának.

Elől járóban le szeretnénk leszögezni, cikkünkkel sem politikai, sem gazdasági kritikát nem szeretnénk alkotni. Célunk egyszerű, számadatokkal és tényekkel bemutatni a különbséget a szénalapú és az alternatív energiák felhasználása, életünkre és környezetünkre gyakorolt hatása közt. Pontos képet szeretnénk mutatni a napjainkban elérhető alternatív energiákat hasznosító rendszerekről, azok fejlettségéről és megbízhatóságáról. A teljesség igénye nélkül (az idők végezetéig készülne a cikk) felsorolni a legfontosabb érveket, cégünk miért kötelezte el magát az alternatív energiaforrások hasznosítása mellett, és bízunk benne, hogy gyarapítani tudjuk az ugyanúgy gondolkodó, világunkat hasonlóan szemlélő emberek csoportját.

Szénalapú energia buktatója

A szénalapú energiahordozók sokáig szolgálták az emberiséget, de sajnos ezért nagy árat fizettünk. Igaz, hogy elengedhetetlenek voltak az emberiség fejlődésének rohamos felgyorsulásában és meghatározó időszakok történéseihez elengedhetetlenek voltak. Idővel kiderült, hogy van árnyoldaluk is, ami főként a környezetünkre gyakorolt szennyező és káros hatásuk. Részletkérdés csupán hogy a bolygónkon fellelhető fosszilis energia tartalékok véglegesek. Rengeteg jóslattal találkozhattunk már, melyek különböző időpontra jeleztek elő egy energia apokalipszist. Mi inkább a jelen tényeit mutatnánk be.

Kép egy szén erőmű kéményéről.

A szénalapú energiahordozók átka.

GDF Suez, RWE, Enel, EDF és az E.On. Kik ők? Európa öt legnagyobb energiaszolgáltatója. Pontosabban Európa öt legnagyobb energiaszolgáltatója, akik öt év leforgása alatt összesen százmilliárd (!) eurót veszítettek értékükből. Ezt a nem kívánatos helyzetet azzal idézték elő maguknak a felsorolt cégek, hogy a szénalapú energiát részesítették előnyben. Öt százalékot csökkent a szénből nyert energia felhasználása az új zöld-energiáról szóló európai szabályozásoknak a hatására. Mára 19 gigawattal kevesebb energiát állítunk elő szénenergiából, örvendetes tény környezetvédelmi szempontból, hogy a több száz előre bejelentett szénerőműből mindössze 19 épült meg és többet be is zártak. Megújuló energiaforrásokból eközben 203 gigawatt kapacitás realizálódott. A felülemlített öt cég közül az Enel reagált a legjobban a történtekre, 2008-hoz képest 8 százalékkal emelte teljes kapacitásához képest a megújuló energia hányadát. Nem csak Európában, világszerte visszaszorulóban van a szénalapú energiahordozók felhasználása. A változás mögött politikai kezdeményezések és botrányok, a civilek ellenállása és a megújuló energiaforrások hasznosításának terjedése áll. Egy új, jobb világ hajnala körvonalazódik.

Alternatív energia fajtái

Öt fő csoportba sorolhatjuk a rendelkezésünkre álló alternatív energiák forrását. Önmagában már ez elgondolkodtató, öt különböző megújuló, kimeríthetetlen és a környezetünkre nem káros energiaforrás! Megújuló energiaforrások vesznek minket körül, melyek létezéséről már tudhattunk, de az alternatív energiákban rejlő hihetetlen potencia sokak számára ismeretlen. Ideje megismerkednünk az emberiség és a bolygónk jövőjének szempontjából különleges csoporttal,  az alternatív energiákkal.

Alternatív energia / Napenergia

Kép a Napról.

A Nap.

A Nap már az ősidők óta számtalan kultúra által nagy tiszteletnek örvendett. Sok vallás azonosítja a fő Istenével, jogosan. A Nap a földi élet elsődleges energiaforrása. Az életben semmi sem örök, így a Nap sem. Aggódni azért semmi ok az emberiség számára hosszútávon biztosít alternatív energiaforrást. Egyszerű viszonyítás, a Nap évmilliárdos működése alatt hidrogént alakít át a belsejében héliummá. Napunk teszi ki a naprendszer tömegének több mint 99%-át és durván 70%-a még mindig hidrogén. Hosszú történet röviden, több milliárd évre elegendő még a Nap hidrogén tartaléka. A Nap sugárzását kétféle módon hasznosíthatjuk közvetlenül: a napelemes rendszerek és a napkollektoros rendszerek alkalmazásával. Egy egyszeri beruházással a napkollektoros rendszerek és a napelemes rendszerek képesek egy háztartást bármilyen energiaszolgáltatótól függetleníteni a napenergia felhasználásával alternatív energiát termelni és ezek a rendszerek nem csupán egy generációt képesek kiszolgálni.

Alternatív energia / Szélenergia

Napjaink legdinamikusabban fejlődő, megújuló energiát alkalmazó ipara a szélenergia ipar. A nagyobb áramtermelők a szélturbinákat ipari méretekben használják föl úgynevezett szélfarmokon. A mostani szélturbinák magas műszaki színvonalat képviselnek, működési elvük mégis elég egyszerű. A mozgó légtömegből (szél) a szélturbinák lapátjain keresztül forgatási energiát nyerni, amit a generátorok villamos energiává alakítanak át. A technológia nem környezetszennyező a szélturbinák szervizigénye minimális és hálózatba integrálható elektromos áramot képesek termelni. Három országot kell megemlítenünk, melyek élen járnak a szél nyújtotta alternatív energia hasznosításában: Spanyolország, Dánia és Németország. A szélturbinák inkább ipari méretű felhasználása terjedt el, a szélfarmok telepítése méretük miatt esetenként problémás lehet (Civil szervezetek, helyi lakosok, államigazgatási szervek).

Szélfarm szép környezetben.

Szélfarm.

Alternatív energia / Vízenergia

Vízerőmű és a duzzasztó gát.

Vízerőmű.

Mezopotámia, Kína és Egyiptom voltak azok az ősi kultúrák, ahol a víz energiáját először fogta munkára az ember. Ivóvíz ellátás biztosítására és mezőgazdasági területek öntözésre, majd a római időkben megjelentek a vízimalmok, ezeket gabona őrlésére, fűrészmalmokban faanyag darabolására, kovácsműhelyekben fújtatásra és kalapálásra használták a vízenergiát. A felsorolt felhasználási módok minden esetben a vízenergiát mechanikai energiává alakították. A modern ember már a víz mechanikai energiáját villamos energiává alakította. Földrajzilag arra alkalmas helyeken, ahol nagy a folyók esése, vízerőműveket építettek. Leegyszerűsítve a vízerőművek működési elve nem sokban különbözik a szélerőművekétől, a lefele zúduló víztömeg lapátok segítségével turbinákat hajt meg és így villamos energiát termel. A vízerőművek szintén alternatív energia hasznosítására alkalmas létesítmények, főleg ipari méretekben kerültek kivitelezésre, hátrányuk hogy csak földrajzilag megfelelő helyeken létesíthetőek, hatásfokuk függ az aktuális vízhozamtól és építésük mint beruházás ugyancsak nagy költségvetésű.

Alternatív energia / Geotermikus energia

Egy gejzír, mely működése a geotermikus energiáknak köszönhető.

Gejzír jelzi a geotermikus energia jelenlétét.

Geotermikus, görög eredetű kifejezés, jelentése: földi hő. Hasonlósága a napenergiához hogy ez az alternatív energia forrása is korlátlan. A geotermikus energia a Föld kőzetlemezeinek a mozgásából képződik. Előnye hogy folytonos alternatív energiaforrás, semmilyen környezeti vagy földrajzi hatás nem befolyásolja a képződését, viszonylag olcsó a kitermelése és nem szennyezi a levegőt. Hazánk területén a földkéreg vékonyabb, ennek köszönhetően ideális a geotermikus energia megcsapolására. A Föld belsejéből áramló hőenergia kétszerese a kontinentális átlagnak, nagyjából 90-100 mW/m2 érték. Alternatív energia hasznosító berendezések a hőszivattyús rendszerek. Közülük a talajszondás hőszivattyús rendszer és a talaj kollektoros hőszivattyús rendszer hasznosítja a geotermikus energiát. Mindkét rendszer alkalmas háztartások fűtésére alternatív energia felhasználásával.

Alternatív energia / Biomassza

Jelentősége abban rejlik, hogy kiválthatunk vele fosszilis energiahordozókat, megújuló energiaforrások, nagy részük egy éven belül újból megtermelődnek. Biomassza sok helyről származhat, mint például: kommunális és ipari hulladék, állattenyésztés, élelmiszeripar, növénytermesztés, erdészetben képződő melléktermékek. A biomassza lényegében biológiai eredetű szerves anyag. Természetesen a biomasszát nem igazán lehet közvetlenül háztartások energiaszükségletének kielégítésére használni.

Egy a biomassza feldolgozására létesített üzem.

Biomassza feldolgozó üzem.

Nemzetközi vállalások köteleznek a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazására. Két területen vannak nemzetközi kötelezettségeink, ezek a környezetvédelem és az energetika. Mindezek mellett a megújuló energiaforrások használata, ha úgy tetszik, erkölcsi kérdés is. Nem mindegy hogy milyen világot adunk át a minket követő generációknak és milyen példát mutatunk. Gyermekeink a mi ötleteinket fogják a következő szintre emelni, érdemes egy csak alternatív energiát használó jövő alapköveit letennünk. Cégünk profilja az olyan alternatív energiákat hasznosító rendszerek értékesítése, telepítése és üzembe helyezés, melyek egy háztartás energiaszükségletét is képesek kielégíteni, de ipari méretű felhasználásra is alkalmasak. Amennyiben Ön is részt szeretne venni egy jobb világ létrejöttében, forduljon hozzánk bizalommal!

Hozzászólás

Az email címet nem jelenítjük meg sehol.