Napelemes áram és a fűtőpanelek

Elektromos Fűtés, napelemes áram és a fűtőpanelek

Napelemes árammal megtérülő beruházásnak számítanak az elektromos fűtőpanelek

Az elektromos fűtőpanelek népszerűsége igen nagy annak ellenére, hogy árammal működnek és költségesnek mondhatók. Ma már igen sokféle típus és modell kapható a piacon és ezek közt már van olyan is, amely nem fogyaszt sok áramot. A villanyáramot elő lehet állítani napelemmel is. remek befektetés, hiszen ennek révén 0-ra lehet csökkenteni az áramszámlát. A villanyáramot koszén, olaj, gáz vagy nukleáris fűtőanyag felhasználásával állítjuk elő, vagy a Nap, a szél, a mozgó víz energiájából. Maga az elektromosság is könnyen átalakítható más energiaféleséggé, például hővé és fénnyé. Az első nyilvános áramszolgáltatók az 1800-as évek végén kezdtek el működni (Magyarországon 1893-ban). Mind más feszültséget adott, némelyik egyenáramot, mások váltakozó áramot. A váltakozó áramot szolgáltatók sem állapodtak meg abban, hogy milyen gyakorisággal változtassa az áram az irányát. Ahogyan azonban mindinkább elterjedt az elektromos áram használata, nyilvánvalóvá vált, hogy hasznos lenne megegyezni a feszültségértékben. Egyrészt azért, mert úgy könnyebb szállítani az energiát az ország egyik részéből a másikba, másrészt azért, mert egyszerűbb megtervezni az elektromos készülékeket.

elektromos fali fűtőpanelek

Ahogy kialakult a villamossági szabvány és azt el is fogadta az áramszolgáltatók többsége, kábelhálózatok kezdtek kiépülni, hogy az ország egyik vidékén megtermelt elektromosságot máshol is lehessen használni. A kialakult országos vezetékhálózat megbízhatóbbá tette az áramszolgáltatást. Ha valamelyik generátor elromlott, más területről el lehetett venni az áramot, s ha több áramra volt szükség, több generátort lehetett működtetni. Az elektromosságot váltakozó áramként továbbítják, mert ily módon a transzformátorral – egy megbízható és jó hatásfokú eszközzel könnyen megváltoztatható a feszültsége. A transzformátor legegyszerűbb alakjában két, térben egymástól elválasztott huzaltekercs egy vasmag körül. Ha az egyik – a primer – tekercs végeire váltakozó feszültséget kapcsolunk, akkor az változó mágneses mezőt gerjeszt a vasmagban. A változó mágneses mező pedig váltakozó feszültséget indukál a másik – szekunder – tekercsben. Hogy ez az indukált feszültség mekkora, a primer és a szekunder tekercs menetszáma közötti aránytól függ.

Elektromos padlófűtés, korszerű elektromos fűtések

Korszerű elektromos padló fűtés

A fűtőanyagot elégető kazánok nemkívánatos gázokat fejlesztenek, amelyek között vannak károsak, koromtartalmúak. Az ilyen gázokat kéményen vagy kürtőn át távolítják el. A kisebb gáz- vagy olajkályhák használatakor azonban elég, ha a szobát jól kiszellőztetjük. A villanykályhák nem termelnek füstöt, nincs tehát szükség levegőcserére. Az áram izzószálat hevít fel bennük, s így közvetlenül változtatják hővé az elektromosságot. Ez azonban nem jelenti szükségképpen azt, hogy az elektromosság kevésbé volna ártalmas a környezetre. Hiszen előbb meg kell termelni, és ez a folyamat jórészt szenet, gázt vagy kőolajat elégető hőerőművekben megy végbe. A villany tehát főként abban különbözik a többi fűtésfajtától, hogy a termelésekor szennyeződik a környezet, s nem a felhasználásakor. Mivel a villanyfűtés nem termel füstöt, nagyon egyszerű használni, és sokféle változatban is használható. Némelyik házat elektromos padlófűtéssel tartják melegen: a padlóelemeket alatta futó fűtőszállal fűtik. A padló éjszaka melegszik föl, és napközben adja ki a melegét. A közkedvelt hőtárolós kályhákba hő visszatartó téglákat építenek, amelyek nappal is melegítik a helyiségeket. A rejtett villanyfűtés az utóbbi idők találmánya, bár a hő forrásának elrejtése már sok évszázados elgondolás. Éppily régi a központi fűtés is: az a fűtési rendszer, amely egyetlen forrásból látja el hővel az egész házat. Ezt a két módszert kapcsolta össze a rómaiak korában elterjedt hipokausztum: az első központi fűtőrendszer (a szó a görög hüpokauszton – alul-tüzelés – kifejezésből ered).

Némelyik városközpontnak körzeti fűtőrendszerei vannak. Ezek a rendszerek nagy léptékű központi fűtőrendszerek. A kazánokból jövő meleg vizet csővezeték viszi a terület sok épületébe, s ez a víz ott fűtésre és meleg vízként is használják. Ebben a rendszerben a kazánokban kőszenet égetnek. A kazánházat nagy nyomású, 149 °C-os víz hagyja el, és 20 centiméter átmérőjű acélcsöveken át jut el az épületekbe. Ezeket a csöveket árkokba fektetik, és üvegszálas szigeteléssel igyekeznek csökkenteni a hő veszteségüket. A családi házak jellegzetes központi fűtőrendszerében kőolajat, földgázt vagy szilárd tüzelőanyagot égetnek egy vízmelegítő kazánban. A fölmelegedett vizet (itt vörös szín jelzi) radiátorokon szivattyúzzák át; a radiátorok hővezetéssel kapják a hőt a víztől, és szétsugározzák a fűtendő helyiségbe. A lehűlő víz (kék) visszakerül a kazánba. A kazánból kikerülő forró víz áthalad egy hőcserélőn is, s ott fölmelegíti a fővezetékből idekerült hideg vizet. Az így kapott meleg víz a meleg vizes csapokba jut.

 

Hozzászólás

Az email címet nem jelenítjük meg sehol.